Chicken Meal for Cats 500gr

4/5

R50.00 Inclusive

15 In Stock

Raw Love Pets Chicken Meal for Cats (500gr), a complete and balanced raw free range chicken-based meal for cats, packaged in 500gr tubs. ‘n Volledige en gebalanseerde rou skrophoender maaltyd, geregistreer met die Dept van Landbou, vir katte geproduseer deur Raw Love Pets. Verpak in 500 gram bakkies. Real meat-based food for cats and dogs is naturally rich in real bioavailable amino acids (protein), a source of many natural vitamins and minerals, including real micro-nutrients such as selenium, iron, and niacin. All animal protein sources is naturally rich in taurine.

SKU: RL-FL-CHICK-01 Category: Tags: , , Brand:

Raw Love Pets Chicken Meal for Cats (500gr)

Raw Love Pets Chicken Meal for Cats (500gr) is a complete and balanced chicken-based raw food meal for cats, packaged in 500gr tubs for easy serve. In short, ingredients include: Chicken, no vegetables or fruit, kefir, kelp, taurine, diatomaceous earth, and vitamin C and E. As a rule, contains minced bones. All our premade meals are registered with the Department of Agriculture. Applicable to all life stages.

  • Should be fed as a complete meal;
  • Word gevoer as ‘n kompleet maaltyd.

Hierdie vooraf gemaakte maaltyd vir katte, geproduseer deur Raw Love Pets, is ‘n skrophoender-gebaseerde volledige bevrore maaltyd gemaak van rou bestanddele. Die maaltyd is verpak in 500 gram bakkies, en sluit die volgende heel voedsel bestanddele in: skrophoender, geen vrugte of groente, keefir (búlgaros), seewier, fossiel dopmeel, versterk met goedgekeurde taurine, vitamiene C en E aanvullings. Al die vooraf gemaakte maaltye wat ons aan u en u troeteldiere aanbied is wel geregistreerd met die Departement van Landbou. Van toepassing op alle lewens fases.

As a rule, please note that chicken is finely ground including bone. Let asb. daarop dat hoender fyngemaal is, insluiten die been. Want to learn more about raw and real food for your pets? Why not checkout our blog, it contains many articles on the topic. Wil jy meer oor rou en ware kos vir jou troeteldiere te leer? Lees gerus meer op die onderwerp op ons webwerf, ons het verskeie artikles geskryf op die onderwerp.

In short, biologically appropriate real and raw food for cats and dogs provide the following benefits. In kort, biologies toepaslike rou kos vir honde en katte verskaf die volgende voordele.

Real food for cats and dogs means fresh high quality human grade ingredients; Regte kos beteken vars hoë kwaliteit menslike graad bestanddele;
High quality ingredients help build strong immunity and increased vitality in pets; Hoë gehalte bestanddele help om sterk immuniteit en verhoogde vitaliteit te bou;
Real food means high digestibility, resulting in fewer and smaller stools for cats and dogs; Regte kos beteken hoë verteerbaarheid, wat minder en kleiner stoelgange veroorsaak;
Nutrient rich real food diets contains healthy essential fatty acids, improving skin and hydrating coats for pets; Voedingstof ryk werklike voedsel diëte bevat gesonde essensiële vetsure, wat die vel en pelse help verbeter;
Real food helps maintain healthy body weight in your pets, which can result in longevity; Voedingstof ryk voedsel diëte help handhaaf gesonde liggaamsgewig, wat kan lei tot langslewendheid;
Freshly made real food means no additives or preservatives. Vars gemaak beteken geen bymiddels of preserveermiddels.
Improved oral health for cats and dogs as the food contains no sugars and chemical additives that could potentially contribute to periodontal diseases; Verbeterde mondelinge gesondheid aangesien regte kos geen suikers en chemiese bymiddels bevat wat potensieel kan bydra tot periodontale siektes nie;
Improved joint support for cats and dogs as the food contains no chemicals and sugars that could potentially contribute to joint problems; Verbeterde las en gewrig ondersteuning aangesien regte kos geen chemikalieë en suikers bevat wat potensieel kan bydra tot las en gewrig probleme nie;
Improved immunity for your pets as the food contains no chemicals, sugars or artificial food fragments, is high in bio-availability, nutrients and biologically appropriate; Verbeterde immuniteit vir jou troeteldiere aangesien regte kos geen chemikalieë, suikers of kunsmatige kos fragmente bevat nie, is hoog in bio-beskikbaarheid, voedingstowwe en biologies toepaslik vir jou troeteldiere;
Improved coats and healthy skins for cats and dogs as the food contains no chemicals, sugars or artificial food fragments; Verbeterde pelse en gesonde velle vir jou troeteldiere aangesien regte kos geen chemikalieë, suikers of kunsmatige voedsel fragmente bevat nie;
Improved quality of life and longevity for your pets, as the food contains only natural, unprocessed real food sources allowing your pets to thrive, not just survive. Verbeterde lewensgehalte en lang lewe, aangesien regte kos slegs natuurlike, onverwerkte werklike voedselbronne bevat wat jou troeteldiere laat floreer, nie net oorleef nie.

Want to learn more about raw and real food for your pets? Why not checkout our blog, it contains many articles on the topic. Wil jy meer oor rou en ware kos vir jou troeteldiere te leer? Lees gerus meer op die onderwerp op ons webwerf, ons het verskeie artikles geskryf op die onderwerp.

Status: Complete
V-Registration: V25719
Formulated as / Classification: Complete
Base Protein: Chicken
Additional Protein: None
Vegetables: None
Fruits: None
Herbs: probiotic rich kefir, kelp, taurine, diatomaceous earth, unfiltered apple cider vinegar
Spices: None
Fortified: Yes

❄ This is a frozen product.

Life Stages: All
Moisture (%) Max: 75%
Protein (Crude) (%) Min: 16%
Fats and Oils (Crude) (%) Min: 9.5%
Fiber (Crude) (%) Max: 0.8%
Ash (Crude) (%) Max: 0.8%
Calcium : Phosphorus Ratio: N/A
Bone Content: ~10%
Data Source: Manufacturer

All nutritional values stated here is based on an “as fed basis”. In order to compare natural pet cuisine to other offerings, it is important that for the purpose of comparison, value are converted to a dry matter basis.

When evaluating changing to real food for your pets, keep the following mind. Gedurende die evaluering van die verandering na regte kos vir jou troeteldiere, hou die volgende gedagte.

Real Food for Cats and Dogs Should Not Contain Fillers Ware Voedsel vir Honde en Katte Bevat Geen Vullers Nie
BARF and PREY meals for cats and dogs do not contain any artificial fillers. Only real, human-grade raw unprocessed products are used, and in some cases, supplied in whole format. BARF en PROOI maaltye bevat nie enige kunsmatige vullers nie. Slegs werklike, menslike-graad rou ongeprosesseerde produkte word gebruik, en in sommige gevalle, in die hele formaat voorsien.
Real Food for Cats and Dogs Should Not Contain Added Sugars Ware Voedsel vir Honde en Katte Bevat Geen Bygevoegde Suiker Nie
BARF and PREY meals for cats and dogs do not contain any sugars, other than those present in whole, real and unprocessed state of the food. Some source materials include natural traces of sugar, for example, fruits. However, all meals we stock and supply only use whole, real human-grade food sources. BARF en PROOI maaltye bevat nie enige suikers buiten dié teenwoordig in die hele, werklike en onverwerkte toestand van die kos nie. Sommige bron materiale sluit natuurlike spore van suiker in, byvoorbeeld, vrugte. Alle etes gebruik egter slegs heel, werklike menslike-graad voedselbronne.
Real Food for Cats and Dogs Should Not Contain Wheat, Corn, Starches or Soy Regte Kos vir Honde en Katte Bevat Geen Koring, Mielies, Stysel of Soja Nie
BARF and PREY meals do not contain any fillers in the form of wheat, corn, starches or soy-based materials. Only real, human-grade raw unprocessed products are used, and in some cases, supplied in whole format. BARF en PROOI etes bevat geen vullers in die vorm van koring, stysel of soja-gebaseerde materiale nie. Slegs werklike, menslike-graad rou ongeprosesseerde produkte word gebruik, en in sommige gevalle, in die hele formaat voorsien.
Real Food for Cats and Dogs Should Not Contain Preservatives or Artificial Colorants Ware Voedsel vir Honde en Katte Bevat Geen Preserveermiddels of Kunsmatige Kleumiddels Nie
BARF and PREY meals do not contain any chemical additives such as preservatives, colorants and other undesirable additives. Only real, human-grade raw unprocessed products are used, and in some cases, supplied in whole format. BARF en PROOI etes bevat nie enige chemiese bymiddels soos preserveermiddels, kleurante en ander ongewenste bymiddels nie. Slegs werklike, menslike-graad rou ongeprosesseerde produkte word gebruik, en in sommige gevalle, in die hele formaat voorsien.

Want to learn more about raw and real food for your pets? Why not checkout our blog, it contains many articles on the topic. Wil jy meer oor rou en ware kos vir jou troeteldiere te leer? Lees gerus meer op die onderwerp op ons webwerf, ons het verskeie artikles geskryf op die onderwerp.

Desired or Ideal Weight of Adult Cat (kg) Typical Adult (grams/day) Pregnant (grams/day) New Mother with Kittens (grams/day) Kittens up to 4 months (grams/day) Kittens 4 – 9 months (grams/day) Kittens 9 – 12 months (grams/day)
1 – 1.5 40 – 60 130 – 195
1.5 – 2 60 – 80 165 – 220
2 – 2.5 80 – 100 200 – 250 200 – 250
2.5 – 3 100 – 120 250 – 300 250 – 300 209 – 251
3 – 3.5 120 – 140 270 – 315 450 – 525 270 – 315 238 – 278
3.5 – 4 140 – 160 315 – 360 525 – 600 315 – 360 266 – 304
4 – 4.5 160 – 180 360 – 405 600 – 675 360 – 405 304 – 342
4.5 – 5 180 – 200 405 – 450 675 – 750 405 – 450 329 – 366
5 – 5.5 200 – 220 450 – 495 750 – 825 353 – 388
5.5 – 6 220 – 240 440 – 480 715 – 780 376 – 410
6 – 6.5 210 – 228 480 – 520 780 – 845 399 – 432
6.5 – 7 228 – 245 520 – 560 845 – 910 455 – 490
7 – 8 245 – 280 490 – 560 770 – 880
8 – 9 280 – 315 560 – 630 880 – 990
9 – 10 315 – 350 630 – 700 990 – 1,0

Require additional information? Checkout our online calculators here. Benodig aanwysings? Gaan besig gerus ons hulp rekenaars op die webwerf.

In accordance with South African regulations for commercial raw food, raw food materials may only be sourced from registered and regulated abattoirs. As such, our suppliers meat plants are subject to, and comply with, the regulations laid down by the South African Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, and some are also subject to the regulations of the European Commission.

Ingevolge die Suid-Afrikaanse regulasies vir kommersiële rou voedsel, mag rou voedselmateriaal slegs verkry word vanaf geregistreerde en gereguleerde slagpale. As sodanig is vleisfabrieke van ons verskaffers onderworpe aan, en voldoen aan, die regulasies wat deur die Suid-Afrikaanse Departement van Landbou, Bosbou en Visserye neergelê is, en sommige is ook onderworpe aan die regulasies van die Europese Kommissie.

Serve Raw; Place food or container in the fridge and thaw in refrigerator; Raw food will spoil if left unrefrigerated for an extended period of time; Do not thaw at room temperature for more than 60 min; This product may be fed frozen.

Bedien voedsel rou; Plaas voedsel, of houer, in die yskas en ontdooi in die yskas; Rou voedsel sal bederf as dit ongekoel staan vir ‘n lang tydperk; Moenie ontdooi teen kamertemperatuur vir langer as 60 minute nie; Kos kan gevries gevoer word indien nodig.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Pet Parents Also Viewed

0
×

Hello!

Welcome to Raw Food for Pets! How can we help you? Click below to chat on WhatsApp or send us an email to [email protected]

× Talk to Us