(3 customer reviews)

Beef Meal 1.5 kg Tub

R93.00 Inclusive

Not Available at this Moment

Notify me when the item is back in stock.

PaleoPet Pure Beef Meal (1.5 kg) is a complete and balanced raw food meal for dogs using South African sourced ingredients, packaged in tubs. ‘n Geregistreerde, volledige en gebalanseerde beesvleis- en eend-gebaseerde maaltyd vir honde geproduseer deur PaleoPet Pure. Real meat-based food for cats and dogs is naturally rich in real bioavailable amino acids (protein), a source of many natural vitamins and minerals, including real micro-nutrients such as selenium, iron, and niacin. All animal protein sources is naturally rich in taurine.

Please Don't Bin Me!

Wash and Return Me during your Next Delivery! Bag or Box them, we will Tag and Return Them!

Complete and Balanced
Chicken Free Meals

Smell-O-Meter

No Suspicious Activities

PaleoPet Pure Beef Meal (1.5kg)

PaleoPet Pure Beef Meal (1.5kg) is a complete and balanced registered raw food meal for dogs. Packaged in 1.5kg tub. In short, ingredients include: South African sourced beef (beef kidney, beef tripe, beef liver, beef heart), duck with bone, formula specific fruit and vegetables, including pumpkin or butternut, carrot, apple, beetroot, spinach, ginger, extra virgin olive oil and sea kelp. All our premade meals are registered with the Department of Agriculture. Applicable to all life stages.

  • Should be fed as a complete meal;
  • Word gevoer as ‘n kompleet maaltyd.

Hierdie vooraf gemaakte maaltyd vir honde, geproduseer deur PaleoPet Pure, is ‘n beesvleis en eend-gebaseerde volledige bevrore maaltyd gemaak van rou bestanddele. Die maaltyd is verpak in 1.5 kilogram plastiek bakkie, en sluit die volgende heel voedsel bestanddele in: plaaslike beesvleis (80%) en eend, met vrugte en groente (20%). Al die vooraf gemaakte maaltye wat ons aan u en u troeteldiere aanbied is wel geregistreerd met die Departement van Landbou. Van toepassing op alle lewe fases.

As a rule, please note that the meal include finely ground bone. Let asb. daarop dat die maaltyd fyngemaal been insluit. Want to learn more about raw and real food for your pets? Why not checkout our blog, it contains many articles on the topic. Wil jy meer oor rou en ware kos vir jou troeteldiere te leer? Lees gerus meer op die onderwerp op ons webwerf, ons het verskeie artikles geskryf op die onderwerp.

Registration Status:
Complete and Balanced
V-Registration (Act 36/1947):
V31478
Formulated as / Classification:
Complete
Base Protein:
Beef
Additional Protein:
Duck
Vegetables:
Formula Specific
Fruits:
Formula Specific
Herbs:
None
Spices:
Ginger, sea kelp, phytoplankton
Fortified:
Yes


❄ This is a frozen product.

Life Stages
All
Moisture (%) Max:
70
Protein (Crude) (%) Min:
12
Fats and Oils (Crude) (%) Min:
10
Fiber (Crude) (%) Max:
5
Ash (Crude) (%) Max:
3
Calcium : Phosphorus Ratio:
N.A.
Bones Content:
~ 10%
Data Source:
Manufacturer


All nutritional values stated here is based on an “as fed basis”. In order to compare natural pet cuisine to other offerings, it is important that for the purpose of comparison, values are converted to a dry matter basis.

PLEASE NOTE: Tripe used for human consumption has to be scalded or bleached to ensure it is “fit for human consumption”. However, this process denatures most of the nutritional benefit of the tripe. All meals that include tripe make use of green, unbleached tripe, and therefore, these meals cannot claim “fit for human consumption“.

Ingevolge die Suid-Afrikaanse regulasies vir kommersiële rou voedsel, afval vir menslike verbruik moet chemies gebleik word om te verseker dat dit “geskik is vir menslike gebruik“. Hierdie proses verwyder die voedingswaarde voordeel van die afval. Alle etes vir honde en katte wat afval insluit, maak gebruik van groen, ongebleikte afval, en daarom kan hierdie etes nie aanspraak maak op “geskik vir menslike gebruik” nie.

Real food for cats and dogs means fresh high quality human grade ingredients.

High quality ingredients help build strong immunity and increased vitality in pets.

Real food means high digestibility, resulting in fewer and smaller stools for cats and dogs.

Nutrient rich real food diets contains healthy essential fatty acids, improving skin and hydrating coats for pets.

Real food helps maintain healthy body weight in your pets, which can result in longevity.

Freshly made real food means no additives or preservatives.

Improved oral health for cats and dogs as the food contains no sugars and chemical additives that could potentially contribute to periodontal diseases.

Improved joint support for cats and dogs as the food contains no chemicals and sugars that could potentially contribute to joint problems.

Improved immunity for your pets as the food contains no chemicals, sugars or artificial food fragments, is high in bio-availability, nutrients and biologically appropriate.

Improved coats and healthy skins for cats and dogs as the food contains no chemicals, sugars or artificial food fragments.

Improved quality of life and longevity for your pets, as the food contains only natural, unprocessed real food sources allowing your pets to thrive, not just survive.

Pet Parents Also Viewed

You may also like…

When evaluating changing to real food for your pets, keep the following mind. Gedurende die evaluering van die verandering na regte kos vir jou troeteldiere, hou die volgende gedagte.

Real Food for Cats and Dogs Should Not Contain Fillers
Ware Voedsel vir Honde en Katte Bevat Geen Vullers Nie
BARF and PREY meals for cats and dogs do not contain any artificial fillers. Only real, human-grade raw unprocessed products are used, and in some cases, supplied in whole format.
BARF en PROOI maaltye bevat nie enige kunsmatige vullers nie. Slegs werklike, menslike-graad rou ongeprosesseerde produkte word gebruik, en in sommige gevalle, in die hele formaat voorsien.
Real Food for Cats and Dogs Should Not Contain Added Sugars
Ware Voedsel vir Honde en Katte Bevat Geen Bygevoegde Suiker Nie
BARF and PREY meals for cats and dogs do not contain any sugars, other than those present in whole, real and unprocessed state of the food. Some source materials include natural traces of sugar, for example, fruits. However, all meals we stock and supply only use whole, real human-grade food sources.
BARF en PROOI maaltye bevat nie enige suikers buiten dié teenwoordig in die hele, werklike en onverwerkte toestand van die kos nie. Sommige bron materiale sluit natuurlike spore van suiker in, byvoorbeeld, vrugte. Alle etes gebruik egter slegs heel, werklike menslike-graad voedselbronne.
Real Food for Cats and Dogs Should Not Contain Wheat, Corn, Starches or Soy
Regte Kos vir Honde en Katte Bevat Geen Koring, Mielies, Stysel of Soja Nie
BARF and PREY meals do not contain any fillers in the form of wheat, corn, starches or soy-based materials. Only real, human-grade raw unprocessed products are used, and in some cases, supplied in whole format.
BARF en PROOI etes bevat geen vullers in die vorm van koring, stysel of soja-gebaseerde materiale nie. Slegs werklike, menslike-graad rou ongeprosesseerde produkte word gebruik, en in sommige gevalle, in die hele formaat voorsien.
Real Food for Cats and Dogs Should Not Contain Preservatives or Artificial Colorants
Ware Voedsel vir Honde en Katte Bevat Geen Preserveermiddels of Kunsmatige Kleumiddels Nie
BARF and PREY meals do not contain any chemical additives such as preservatives, colorants and other undesirable additives. Only real, human-grade raw unprocessed products are used, and in some cases, supplied in whole format.
BARF en PROOI etes bevat nie enige chemiese bymiddels soos preserveermiddels, kleurante en ander ongewenste bymiddels nie. Slegs werklike, menslike-graad rou ongeprosesseerde produkte word gebruik, en in sommige gevalle, in die hele formaat voorsien.

Want to learn more about raw and real food for your pets? Why not checkout our blog, it contains many articles on the topic. Wil jy meer oor rou en ware kos vir jou troeteldiere te leer? Lees gerus meer op die onderwerp op ons webwerf, ons het verskeie artikles geskryf op die onderwerp.

Serve Raw; Place food or container in the fridge and thaw in refrigerator; Raw food will spoil if left unrefrigerated for an extended period of time; Do not thaw at room temperature for more than 60 min; This product may be fed frozen.

Bedien voedsel rou; Plaas voedsel, of houer, in die yskas en ontdooi in die yskas; Rou voedsel sal bederf as dit ongekoel staan vir ‘n lang tydperk; Moenie ontdooi teen kamertemperatuur vir langer as 60 minute nie; Kos kan gevries gevoer word indien nodig.

In accordance with South African regulations for commercial raw food, raw food materials may only be sourced from registered and regulated abattoirs. As such, our suppliers meat plants are subject to, and comply with, the regulations laid down by the South African Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, and some are also subject to the regulations of the European Commission.

Ingevolge die Suid-Afrikaanse regulasies vir kommersiële rou voedsel, mag rou voedselmateriaal slegs verkry word vanaf geregistreerde en gereguleerde slagpale. As sodanig is vleisfabrieke van ons verskaffers onderworpe aan, en voldoen aan, die regulasies wat deur die Suid-Afrikaanse Departement van Landbou, Bosbou en Visserye neergelê is, en sommige is ook onderworpe aan die regulasies van die Europese Kommissie.

Read the full statement on our landing site.

Desired or Ideal Weight of Adult Dog (kg)
Typical Adult (grams/day)
Pregnant (grams/day)
New Mother with Puppies (grams/day)
Puppies up to 6 months (grams/day)
Puppies between 6 and 12 months (grams/day)
Adolescent Puppies (grams/day) (12-21 months)
1 – 5
49 – 245
98 – 490
47 – 735
102 – 514
73 – 367
61 – 306
 5 – 10
185 – 370
370 – 740
555 – 1,11
388 – 777
277 – 555
231 – 462
 10 – 20
320 – 640
640 – 1,28
960 – 1,92
672 – 1,34
480 – 960
400 – 800
20 – 30
 560 – 840
 1,12 – 1,68
1,68 – 2,52
1,18 – 1,76
840 – 1,26
700 – 1,0
30 – 40
750 – 1,0
1,5 – 2,0
2,25 – 3,0
1,58 – 2,1
1,13 – 1,5
937 – 1,25
40 – 50
 960 – 1,2
 1,92 – 2,4
2,88 – 3,6
2,0 – 2,52
1,44 – 1,8
1,2 – 1,5

Require additional information? Checkout our online calculators here. Benodig aanwysings? Gaan besig gerus ons hulp rekenaars op die webwerf.
Desired or Ideal Weight of Adult Cat (kg)
Typical Adult (grams/day)
Pregnant (grams/day)
New Mother with Kittens (grams/day)
Kittens up to 4 months (grams/day)
Kittens 4 – 9 months (grams/day)
Kittens 9 – 12 months (grams/day)
1 – 1.5
40 – 60
130 – 195
1.5 – 2
60 – 80
165 – 220
2 – 2.5
80 – 100
200 – 250
200 – 250
2.5 – 3
100 – 120
250 – 300
250 – 300
209 – 251
3 – 3.5
120 – 140
270 – 315
450 – 525
270 – 315
238 – 278
3.5 – 4
140 – 160
315 – 360
525 – 600
315 – 360
266 – 304
4 – 4.5
160 – 180
360 – 405
600 – 675
360 – 405
304 – 342
4.5 – 5
180 – 200
405 – 450
675 – 750
405 – 450
329 – 366
5 – 5.5
200 – 220
450 – 495
750 – 825
353 – 388
5.5 – 6
220 – 240
440 – 480
715 – 780
376 – 410
6 – 6.5
210 – 228
480 – 520
780 – 845
399 – 432
6.5 – 7
228 – 245
520 – 560
845 – 910
455 – 490
7 – 8
245 – 280
490 – 560
770 – 880
8 – 9
280 – 315
560 – 630
880 – 990
9 – 10
315 – 350
630 – 700
990 – 1,0

Require additional information? Checkout our online calculators here. Benodig aanwysings? Gaan besig gerus ons hulp rekenaars op die webwerf.

3 reviews for Beef Meal 1.5 kg Tub

5 star
100%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%
Powered by Customer Reviews plugin
  1. Megan Taylor

  2. Sabie Ntshakaza


    My coco loves it

  3. Nicky Jansen van Vuuren

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Cancel

0
Scroll to Top