Allergy Support Herbal Formula 200gr

R192.00 Inclusive

Available on Back Order

The Herbal Pet Allergy Support Herbal Formula for Dogs (200gr) is a natural pet supplement with Sutherlandia, produced by The Herbal Pet, packaged for your convenience. Allergy Support Herbal Formula 200gr, ‘n natuurlike troeteldieraanvulling met Sutherlandia, vervaardig deur The Herbal Pet, verpak vir u gemak. Please note this is a nutritional product and is not intended as a substitute for veterinary products or advice. As with any condition, the most healthful natural diet will improve the pet’s overall health.

SKU: HP-PB-ALLERGY-03 Category: Tag: Brand:

The Herbal Pet Allergy Support Herbal Formula for Dogs (200gr)

A blend of herbs, vitamins and minerals formulated to nutritionally maintain a healthy skin and coat. The increase in allergies in pets is believed to be partly due to the lack of certain nutrients which are not currently seen as ‘essential’ in your pet’s diet. This formula aims to provide these nutrients including: Bioflavonoids, Echinacea, Vitamin C.

‘n Mengsel van kruie, vitamiene en minerale wat geformuleer is vir ‘n gesonde vel en om die vel (jas) te voed. Daar word geglo dat die toename in allergieë by troeteldiere deels te wyte is aan die gebrek aan sekere voedingstowwe wat nie tans as ‘noodsaaklik’ in die dieet van u troeteldier gesien word nie. Hierdie formule het ten doel om hierdie voedingstowwe te voorsien, insluitend: Bioflavonoïede, Echinacea, Vitamien C.

Allergy (or Itch) Formula contains:

 • Citrus aurantium – contains potent healing molecules called Bioflavonoids; Sitrus aurantium – bevat sterk genesende molekules genaamd Bioflavonoïede;
 • Garlic – has been researched for many possible functions including insect repulsion and the maintenance of a healthy immune response; Knoffel – word ondersoek vir baie moontlike funksies, insluitende teenstanding van insekte en die handhawing van ‘n gesonde immuunrespons;
 • Echinacea – helps your pet get less sick, less often; Help jou troeteldier om minder gereeld siek te word;
 • Siberian Ginseng – known as an adaptogen, is widely used in sports supplements for human athletes; Siberiese Ginseng – bekend as ‘n adaptogeen, word algemeen gebruik in sportaanvullings vir menslike atlete;
 • Sutherlandia – (aka Cancer Bush) is an indigenous South African herb, and has long been used for a variety of illnesses; Ook bekend as Kankerbos, is ‘n inheemse Suid-Afrikaanse krui en word al lank gebruik vir die behandling van ‘n verskeidenheid van siektes;
 • Vitamin C – (Ascorbic acid) plays a role in the immune system of the pet; Vitamien C – (askorbiensuur) speel ‘n rol in die immuunstelsel van die troeteldier;
 • Iron – Iron deficiency can lead to a weakened immune system; Yster – Ystertekort kan lei tot ‘n verswakte immuunstelsel;
 • Seaweed meal – dried seaweed meal is a source of many vitamins, minerals and amino acids; Gedroogde seewiermeel is ‘n bron van baie vitamiene, minerale en aminosure.

Please take care / Wees asseblief versigtig:

 • Not for use during pregnancy or lactation, or in pets with an auto-immune condition;
 • Nie vir gebruik tydens swangerskap of laktasie of by troeteldiere met ‘n outo-immuun toestand nie;
 • Discontinue immediately at any sign of adverse reaction;
 • Stop onmiddellik met enige teken van negatiewe reaksie;

This is a nutritional product and is not intended as a substitute for veterinary products or advice. Dit is ‘n voedingsproduk en is nie bedoel as ‘n plaasvervanger vir veeartsenykundige produkte of advies nie.

Registration Status Registered
V-Registration (ACT 36/1947) V-number
Life Stages: All
Moisture (%) Max: 00
Protein (Crude) (%) Min: 00
Fats and Oils (Crude) (%) Min: 00
Fiber (Crude) (%) Max: 00
Ash (Crude) (%) Max: 00
Calcium : Phosphorus Ratio: Sample text
Bone Content: Sample text
Data Source: Manufacturer

All nutritional values stated here is based on an “as fed basis”. In order to compare natural pet cuisine to other offerings, it is important that for the purpose of comparison, value are converted to a dry matter basis.

Citrus aurantium, Garlic, Echinacea, Siberian Ginseng, Sutherlandia, Vitamin C, Iron, Seaweed Meal

Pet Parents Also Viewed

You may also like…

0
Scroll to Top