(4 customer reviews)

15kg Variety Meal Pack for Dogs

R600.00 Inclusive

Available for Order

The 15kg Variety Meal Pack for Dogs is a fixed fee variety pack for your dogs from Raw Food for Pets. Die 15 kg verskeidenheid maaltydpakket vir honde is ‘n vaste tariefpakket vir u honde van Raw Food for Pets. Real meat-based food for cats and dogs is naturally rich in real bioavailable amino acids (protein), a source of many natural vitamins and minerals, including real micro-nutrients such as selenium, iron, and niacin. All animal protein sources is naturally rich in taurine.

15kg Variety Meal Pack for Dogs

The 15kg variety meal pack for dogs will be booked by us upon order, and will include the basic meal plan below. Ons sal die bestelling van die verskeidenheid maaltydpakket van 15 kg vir honde plaas en die basiese maaltydplan hieronder insluit.

 • 5 kg chicken-based minced meals, subject to brand availability;
 • 6 kg variety minced meals and / or whole grinds, subject to brand availability;
 • 4 kg of meat chunks, and or meaty bones (either or chicken, duck, rabbit, turkey, pork, beef, lamb, venison, ostrich) subject to availability;
 • 1 x pack of dry treats (either baked or air dried);

Die verskeidenheid pakkie sluit in:

 • Hoender-gebaseerde maaltye van 5 kg, afhangend van die beskikbaarheid van die handelsmerke;
 • Varsgemaakte maaltye van 6 kg verskeidenheid voorafgemaakte maaltye, afhangend van die beskikbaarheid van die handelsmerke;
 • 4 kg verskeidenheid brokkies of heel stukke (hoender-, eend-, konyn-, kalkoen-, wildvleis-, bees-, skaap-, vark-, volstruis- ) afhangend van die beskikbaarheid;
 • 1 x pakkie droë lekkernye (hetsy gebak of lugdroog).

Price excludes delivery. Prys sluit aflewering uit.

Want to learn more about raw and real food for your pets? Why not checkout our blog, it contains many articles on the topic. Wil jy meer oor rou en ware kos vir jou troeteldiere te leer? Lees gerus meer op die onderwerp op ons webwerf, ons het verskeie artikles geskryf op die onderwerp.

Fooding raw bones can be controversial, please ensure you read Raw Meaty Bones for Cats and Dogs on our blog and our FAQ on the topic here. Raw meaty bones can make up to 30% of the daily fooding allowance if fed with other complete or complementary meals.

Die voeding van rou bene vir katte en honde kan omstrede wees. Lees gerus ons artikels op ons webjoernaal en ons veelvoorkomende vrae databank oor die onderwerp. Rou vleis bene kan tot 30% van die daaglikse maaltyd toelae opmaak as dit gevoer word saam met ander volledige of komplementêre etes.

❄ This is a frozen product.

Real food for cats and dogs means fresh high quality human grade ingredients.

High quality ingredients help build strong immunity and increased vitality in pets.

Real food means high digestibility, resulting in fewer and smaller stools for cats and dogs.

Nutrient rich real food diets contains healthy essential fatty acids, improving skin and hydrating coats for pets.

Real food helps maintain healthy body weight in your pets, which can result in longevity.

Freshly made real food means no additives or preservatives.

Improved oral health for cats and dogs as the food contains no sugars and chemical additives that could potentially contribute to periodontal diseases.

Improved joint support for cats and dogs as the food contains no chemicals and sugars that could potentially contribute to joint problems.

Improved immunity for your pets as the food contains no chemicals, sugars or artificial food fragments, is high in bio-availability, nutrients and biologically appropriate.

Improved coats and healthy skins for cats and dogs as the food contains no chemicals, sugars or artificial food fragments.

Improved quality of life and longevity for your pets, as the food contains only natural, unprocessed real food sources allowing your pets to thrive, not just survive.

Pet Parents Also Viewed

You may also like…

When evaluating changing to real food for your pets, keep the following mind. Gedurende die evaluering van die verandering na regte kos vir jou troeteldiere, hou die volgende gedagte.

Real Food for Cats and Dogs Should Not Contain Fillers
Ware Voedsel vir Honde en Katte Bevat Geen Vullers Nie
BARF and PREY meals for cats and dogs do not contain any artificial fillers. Only real, human-grade raw unprocessed products are used, and in some cases, supplied in whole format.
BARF en PROOI maaltye bevat nie enige kunsmatige vullers nie. Slegs werklike, menslike-graad rou ongeprosesseerde produkte word gebruik, en in sommige gevalle, in die hele formaat voorsien.
Real Food for Cats and Dogs Should Not Contain Added Sugars
Ware Voedsel vir Honde en Katte Bevat Geen Bygevoegde Suiker Nie
BARF and PREY meals for cats and dogs do not contain any sugars, other than those present in whole, real and unprocessed state of the food. Some source materials include natural traces of sugar, for example, fruits. However, all meals we stock and supply only use whole, real human-grade food sources.
BARF en PROOI maaltye bevat nie enige suikers buiten dié teenwoordig in die hele, werklike en onverwerkte toestand van die kos nie. Sommige bron materiale sluit natuurlike spore van suiker in, byvoorbeeld, vrugte. Alle etes gebruik egter slegs heel, werklike menslike-graad voedselbronne.
Real Food for Cats and Dogs Should Not Contain Wheat, Corn, Starches or Soy
Regte Kos vir Honde en Katte Bevat Geen Koring, Mielies, Stysel of Soja Nie
BARF and PREY meals do not contain any fillers in the form of wheat, corn, starches or soy-based materials. Only real, human-grade raw unprocessed products are used, and in some cases, supplied in whole format.
BARF en PROOI etes bevat geen vullers in die vorm van koring, stysel of soja-gebaseerde materiale nie. Slegs werklike, menslike-graad rou ongeprosesseerde produkte word gebruik, en in sommige gevalle, in die hele formaat voorsien.
Real Food for Cats and Dogs Should Not Contain Preservatives or Artificial Colorants
Ware Voedsel vir Honde en Katte Bevat Geen Preserveermiddels of Kunsmatige Kleumiddels Nie
BARF and PREY meals do not contain any chemical additives such as preservatives, colorants and other undesirable additives. Only real, human-grade raw unprocessed products are used, and in some cases, supplied in whole format.
BARF en PROOI etes bevat nie enige chemiese bymiddels soos preserveermiddels, kleurante en ander ongewenste bymiddels nie. Slegs werklike, menslike-graad rou ongeprosesseerde produkte word gebruik, en in sommige gevalle, in die hele formaat voorsien.

Want to learn more about raw and real food for your pets? Why not checkout our blog, it contains many articles on the topic. Wil jy meer oor rou en ware kos vir jou troeteldiere te leer? Lees gerus meer op die onderwerp op ons webwerf, ons het verskeie artikles geskryf op die onderwerp.

Serve Raw; Place food or container in the fridge and thaw in refrigerator; Raw food will spoil if left unrefrigerated for an extended period of time; Do not thaw at room temperature for more than 60 min; This product may be fed frozen.

Bedien voedsel rou; Plaas voedsel, of houer, in die yskas en ontdooi in die yskas; Rou voedsel sal bederf as dit ongekoel staan vir ‘n lang tydperk; Moenie ontdooi teen kamertemperatuur vir langer as 60 minute nie; Kos kan gevries gevoer word indien nodig.

In accordance with South African regulations for commercial raw food, raw food materials may only be sourced from registered and regulated abattoirs. As such, our suppliers meat plants are subject to, and comply with, the regulations laid down by the South African Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, and some are also subject to the regulations of the European Commission.

Ingevolge die Suid-Afrikaanse regulasies vir kommersiële rou voedsel, mag rou voedselmateriaal slegs verkry word vanaf geregistreerde en gereguleerde slagpale. As sodanig is vleisfabrieke van ons verskaffers onderworpe aan, en voldoen aan, die regulasies wat deur die Suid-Afrikaanse Departement van Landbou, Bosbou en Visserye neergelê is, en sommige is ook onderworpe aan die regulasies van die Europese Kommissie.

Read the full statement on our landing site.

Desired or Ideal Weight of Adult Dog (kg)
Typical Adult (grams/day)
Pregnant (grams/day)
New Mother with Puppies (grams/day)
Puppies up to 6 months (grams/day)
Puppies between 6 and 12 months (grams/day)
Adolescent Puppies (grams/day) (12-21 months)
1 – 5
49 – 245
98 – 490
47 – 735
102 – 514
73 – 367
61 – 306
 5 – 10
185 – 370
370 – 740
555 – 1,11
388 – 777
277 – 555
231 – 462
 10 – 20
320 – 640
640 – 1,28
960 – 1,92
672 – 1,34
480 – 960
400 – 800
20 – 30
 560 – 840
 1,12 – 1,68
1,68 – 2,52
1,18 – 1,76
840 – 1,26
700 – 1,0
30 – 40
750 – 1,0
1,5 – 2,0
2,25 – 3,0
1,58 – 2,1
1,13 – 1,5
937 – 1,25
40 – 50
 960 – 1,2
 1,92 – 2,4
2,88 – 3,6
2,0 – 2,52
1,44 – 1,8
1,2 – 1,5

Require additional information? Checkout our online calculators here. Benodig aanwysings? Gaan besig gerus ons hulp rekenaars op die webwerf.
Desired or Ideal Weight of Adult Cat (kg)
Typical Adult (grams/day)
Pregnant (grams/day)
New Mother with Kittens (grams/day)
Kittens up to 4 months (grams/day)
Kittens 4 – 9 months (grams/day)
Kittens 9 – 12 months (grams/day)
1 – 1.5
40 – 60
130 – 195
1.5 – 2
60 – 80
165 – 220
2 – 2.5
80 – 100
200 – 250
200 – 250
2.5 – 3
100 – 120
250 – 300
250 – 300
209 – 251
3 – 3.5
120 – 140
270 – 315
450 – 525
270 – 315
238 – 278
3.5 – 4
140 – 160
315 – 360
525 – 600
315 – 360
266 – 304
4 – 4.5
160 – 180
360 – 405
600 – 675
360 – 405
304 – 342
4.5 – 5
180 – 200
405 – 450
675 – 750
405 – 450
329 – 366
5 – 5.5
200 – 220
450 – 495
750 – 825
353 – 388
5.5 – 6
220 – 240
440 – 480
715 – 780
376 – 410
6 – 6.5
210 – 228
480 – 520
780 – 845
399 – 432
6.5 – 7
228 – 245
520 – 560
845 – 910
455 – 490
7 – 8
245 – 280
490 – 560
770 – 880
8 – 9
280 – 315
560 – 630
880 – 990
9 – 10
315 – 350
630 – 700
990 – 1,0

Require additional information? Checkout our online calculators here. Benodig aanwysings? Gaan besig gerus ons hulp rekenaars op die webwerf.

4 reviews for 15kg Variety Meal Pack for Dogs

5 star
100%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%
Powered by Customer Reviews plugin
 1. Elizna


  We have two small dogs and this is enough for them for a month. Great variety, makes buying raw food for them so easy.

 2. Lappies Labuschagne

 3. Erika van de Venter

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Cancel

0
Scroll to Top