15kg Variety Meal Pack for Dogs

R600.00 Inclusive

Available for Pre-Order

The 15kg Variety Meal Pack for Dogs is a fixed fee variety pack for your dogs from Raw Food for Pets. Die 15 kg verskeidenheid maaltydpakket vir honde is ‘n vaste tariefpakket vir u honde van Raw Food for Pets.

15kg Variety Meal Pack for Dogs

The 15kg variety meal pack for dogs will be booked by us upon order, and will include the basic meal plan below. Ons sal die bestelling van die verskeidenheid maaltydpakket van 15 kg vir honde plaas en die basiese maaltydplan hieronder insluit.

 • 5 kg chicken-based meals, subject to brand availability;
 • 6 kg variety pre-made minced meals (may include Doggobone, Raw Love Pets, Simply Pets, Dogmatters) and / or whole grinds from the Duck Father pure duck and / or Tulani certified organic pure chicken;
 • 4 kg of variety whole chunks (chicken, duck or rabbit carcass, chicken or duck wings and necks) and / or venison meat chunks;
 • 1 x pack of dry treats (either baked or air dried);
 • Hoender-gebaseerde maaltye van 5 kg, afhangend van die beskikbaarheid van die handelsmerke;
 • Varsgemaakte maaltye van 6 kg (kan Doggobone, Raw Love Pets, Simply Pets, Dogmatters insluit ) en / of heel maalvleis van die Duck Father en / of Tulani-gesertifiseerde organiese skrophoender;
 • 4 kg heel stukke (hoender-, eend- of konynkarkas, hoender- of eendvlerke en nekke) en / of wildsvleis-stukke;
 • 1 x pakkie droë lekkernye (hetsy gebak of lugdroog).

Price excludes delivery.

Biologically Appropriate Raw Food for Dogs:

 • Real food means fresh high quality human grade ingredients;
 • High quality ingredients help build strong immunity and increased vitality;
 • Real food means high digestibility, resulting in fewer and smaller stools;
 • Nutrient rich real food diets contains healthy essential fatty acids, improving skin and hydrating coats;
 • Real food helps maintain healthy body weight, which can result in longevity;
 • Freshly made means no additives or preservatives.

Biologies Toepaslike Rou Kos vir Honde:

 • Regte kos beteken vars, hoë kwaliteit bestanddele van menslike gebruiks gehalte;
 • Bestanddele van hoë gehalte help om ‘n sterk immuniteit en verhoogde lewenskrag te bou;
 • Regte voedsel beteken hoë verteerbaarheid, wat minder en kleiner ontlasting tot gevolg het;
 • Voedingsryke regte voedingsdiëte bevat gesonde essensiële vetsure wat die vel en jasse verbeter;
 • Regte voedsel help om ‘n gesonde liggaamsgewig te handhaaf, wat tot lang lewe kan lei;
 • Vars gemaak beteken geen bymiddels of preserveermiddels nie.

Prys sluit aflewering uit. Want to learn more about raw and real food for your pets? Why not checkout our blog, it contains many articles on the topic. Wil jy meer oor rou en ware kos vir jou troeteldiere te leer? Lees gerus meer op die onderwerp op ons webwerf, ons het verskeie artikles geskryf op die onderwerp.

Serve Raw; Place food or container in the fridge and thaw in refrigerator; Raw food will spoil if left unrefrigerated for an extended period of time; Do not thaw at room temperature for more than 60 min; This product may be fed frozen.

Desired or Ideal Weight of Adult Dog (kg) Typical Adult (grams/day) Pregnant (grams/day) New Mother with Puppies (grams/day) Puppies up to 6 months (grams/day) Puppies between 6 – 12 months (grams/day) Adolescent Puppies (grams/day) (12-21 months)
1 – 5 49 – 245 98 – 490 147 – 735 102 – 514 73 – 367 61 – 306
5 – 10 185 – 370 370 – 740 555 – 1,11 388 – 777 277 – 555 231 – 462
10 – 20 320 – 640 640 – 1,28 960 – 1,92 672 – 1,34 480 – 960 400 – 800
20 – 30 560 – 840 1,12 – 1,68 1,68 – 2,52 1,18 – 1,76 840 – 1,26 700 – 1,0
30 – 40 750 – 1,0 1,5 – 2,0 2,25 – 3,0 1,58 – 2,1 1,13 – 1,5 937 – 1,25
40 – 50 960 – 1,2 1,92 – 2,4 2,88 – 3,6 2,0 – 2,52 1,44 – 1,8 1,2 – 1,5

Fooding raw bones can be controversial, please ensure you read Raw Meaty Bones for Cats and Dogs on our blog and our FAQ on the topic here. Raw meaty bones can make up to 30% of the daily fooding allowance if fed with other complete or complementary meals.

Die voeding van rou bene vir katte en honde kan omstrede wees. Lees gerus ons artikels op ons webjoernaal en ons veelvoorkomende vrae databank oor die onderwerp. Rou vleis bene kan tot 30% van die daaglikse maaltyd toelae opmaak as dit gevoer word saam met ander volledige of komplementêre etes.

❄ This is a frozen product.

In accordance with South African regulations for commercial raw food, raw food materials may only be sourced from registered and regulated abattoirs. As such, our suppliers meat plants are subject to, and comply with, the regulations laid down by the South African Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, and some are also subject to the regulations of the European Commission.

Ingevolge die Suid-Afrikaanse regulasies vir kommersiële rou voedsel, mag rou voedselmateriaal slegs verkry word vanaf geregistreerde en gereguleerde slagpale. As sodanig is vleisfabrieke van ons verskaffers onderworpe aan, en voldoen aan, die regulasies wat deur die Suid-Afrikaanse Departement van Landbou, Bosbou en Visserye neergelê is, en sommige is ook onderworpe aan die regulasies van die Europese Kommissie.

0
×

Hello!

Welcome to Raw Food for Pets! How can we help you? Click below to chat on WhatsApp or send us an email to [email protected]

× Talk to Us